Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

  • Kategoriler

  • Arşivler

Duyurular

 

KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI adlı kitap çıkmıştır..

 

 

25 ARALIK 2010 TARİHİNDE  PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL HABERTÜRK’TE TARİHİN ARKA ODASI İSİMLİ PROGRAMA KONUK OLACAKTIR.

 

Uluslararası Zeki Velidi Togan Ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni

The Internatıonal Symposıum Of Zeki Velidi Togan And Turkısh Culture

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Ve Tarih Bölümü İşbirliği İle

13-15 Ekim 2010 / 13-15 October 2010 Afyonkarahisar / Türkiye

 

Karlı Dağlardaki Sır adlı belgesel satışa çıkmıştır.

 

Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı’nın birlikte sundukları Teketek Özel’in bu haftaki konuğu, İslamiyet öncesi Türk tarihinin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Ahmet Taşağıl.
“Türk” kelimesi tarihlerde ilk kez ne zaman görüldü? Mete Han kimdi? Hunlar ve Attila Türk müydü? Göktürkler nasıl bir devlet kurmuşlardı?
Prof. Ahmet Taşağıl’ın konuk olarak katılacağı ve Türk tarihinin üzerinde durulmamış konularının ele alınacağı Teketek Özel, Habertürk’te 06 Aralık 2009 Pazar günü 22:00’da.

31 Temmuz 2009 tarihine kadar TTK yayınlarında %50 indirim vardır. http://www.ttk.gov.tr/

“Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler”

Binlerce yıl dünya siyasetine, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata yön veren İpek Yolu’nun, toplumların kültürel etkileşimine önemli katkıları olmuştur. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin ortaya çıkması, dünya siyasetindeki dengelerin değişmesiyle oluşan yeni açılımlar, enerji ve hammadde kaynaklarının ele geçirilmesi mücadeleleri, İpek Yolu’nun önemini  21. yüzyılda da  gündemde tutmaktadır.
“Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler” konulu uluslararası sempozyumda İpek Yolu, Çin’den Ön Asya’ya uzanan geniş coğrafyası içinde dil, tarih, coğrafya, sanat tarihi/arkeoloji, ekonomi vd. açılardan ele alınacak, geçmişte ve değişen dengeler karşısında bugün ve gelecekte taşıyacağı önem tartışılacaktır.
Düzenleme ve Danışma Kurulları a.
  Prof. Dr. Emel Kefeli – Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

 sempozyum programı için :

http://turkiyat.marmara.edu.tr/duyurular/ipek_yolu_program.doc

TÜRK TARİH KURUMU’NUN TARİH ÖĞRENCİLERİNE BURSU

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=15

 
%d blogcu bunu beğendi: